Periode 3

Examen Opdracht

VWO Examen Opdracht Een Psychologisch Dashboard

Periode 2

Planning

 • maandag 8 januari: inleveren theorie gedeelte
 • vrijdag 12 januari: nogmaals de SE1 toets over Databases.
 • toetsweek SE2 woensdag 17 januari – dinsdag 23 januari
 • vanaf maandag 5 februari project presenteren -> vanaf 12 februari in de les bij de docent met je team.
 • lessenserie om het af te ronden : 12 februari en verder.

Onderwerpen SE-week Essay

Het verzoek van de leerlingen om het essay op de laptops te maken, is afgewezen door de school. Het is gewoon met pen en papier.

 • De door jullie ingeleverde theorie bij “Lessenserie + Essay Maatschappelijke Gevolgen.
 • Het nieuws van de week van augustus – december 2023. –
 • Je wordt geacht te tonen: inzicht, mening, onderbouwd met feiten en kennis.

De websites in aanbouw van VWO-6

Periode 1: Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen

Al het huiswerk dient ingeleverd te zijn voor het begin van de eerste les in de nieuwe week. Valt een les uit, dan blijft de deadline staan.

Week NrLes stofToolsIn te leveren
6 * 0,5 punt
Deadline
1Databases week 1* Waarom databases, wat is een database, soorten databases
* Wachtwoorden controleren
replitWachtwoorden controleren op replit
V5: 4 sept 13:30
H5: 4 sept 15:15
V6: 5 sept 11:30
2Databases week 2: – Enkele tabel maken,
Casus Prima Planten
– Database velden / datatypes.
– Het invoeren van data. – Het selecteren van records met Forms of SQL
Statically typed / Dynamically typed programming languages
Adminer

Toegang tot adminer
Casus Prima Planten
1e les week van 11 sept
3Databases week 3: De relationele database. Eenvoudig en complex
Waarom je een eerst een ontwerp maakt.
* Prima Planten Revisited
* Eenvoudig ER-diagram:, 1:N relaties, Eenvoudige symbolen
* Database Lingo
Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus Tuin Jaar Rond.

draw.io en search entity relationship
Prima Planten Revisited

Casus Tuin Jaar Rond
1e les week van 18 sept
4Ontwerpen van Informatiesystemen week 1: Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus: Schoenengek
Casus: Schoenengekweek van 25 sept
5Ontwerpen van Informatiesystemen week 2Complex ER-Diagram.
– N:M relaties,
– Ternaire relaties
– Omzetten complex ER-diagram in tabel-ontwerp

Regels voor het ER-Diagram
Casus TandartsER + Tabellen + adminer.week van 9 okt
6Ontwerpen van Informatiesystemen week 3Afmaken Tandarts Casusweek van 9 okt
(+ vakantieweek)
7Eindopdracht en Oefentoets week van 23 okt
8Toets (op papier in de toetsweek) Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen
Max 7.0 puntenweek van 30 okt.
H5: Maandag 30 oktober.
Alle links in deze kolom hier boven, dat is de stof.

Periode 2

 • Lessenserie
 • Projectje
 • Toets: Essay schrijven

Periode 3

 • Examen Project