Periode 4

Object-georiënteerd programmeren

Periode 3

  • 4 maart in de les: door de stof van databases heen lopen
  • 11 maart: 2e afname toets databases
P5JS Unit 3 LA3 + LA4 + LA5 + FP
* Uploaden van afbeeldingen en Vision Board: Optioneel
* Tekst Optioneel
* Fun Piano Optioneel “geluiden”.
* Meme Generator – gebruik visuals, audio en tekst zoals in de optionele opdrachten

Meme Generator deadline 4 maart.
P5JS Unit 4 LA1  + 2
* 1.1 Stuiteren op 14 maart
* MP DVD-Logo 19 en 21 maart
P5JS Unit 4 LA3 + FP.
* MP calypso: voor de meivakantie (wegens veel uitval dus)
* MP Stoomtrein
* MP Brulbrief

Na de meivakantie (vanaf dinsdag 21 mei) gaan we met Unit 5 over Coderen en O.O

Periode 2

Periode 1: Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen

Al het huiswerk dient ingeleverd te zijn voor het begin van de eerste les in de nieuwe week. Valt een les uit, dan blijft de deadline staan.

Week NrLes stofToolsIn te leveren
6 * 0,5 punt
Deadline
1Databases week 1* Waarom databases, wat is een database, soorten databases
* Wachtwoorden controleren
replitWachtwoorden controleren op replit
V5: 4 sept 13:30
H5: 4 sept 15:15
V6: 5 sept 11:30
2Databases week 2: – Enkele tabel maken,
Casus Prima Planten
– Database velden / datatypes.
– Het invoeren van data. – Het selecteren van records met Forms of SQL
Statically typed / Dynamically typed programming languages
Adminer

Toegang tot adminer
Casus Prima Planten
1e les week van 11 sept
3Databases week 3: De relationele database. Eenvoudig en complex
Waarom je een eerst een ontwerp maakt.
* Prima Planten Revisited
* Eenvoudig ER-diagram:, 1:N relaties, Eenvoudige symbolen
* Database Lingo
Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus Tuin Jaar Rond.

draw.io en search entity relationship
Prima Planten Revisited

Casus Tuin Jaar Rond
1e les week van 18 sept
4Ontwerpen van Informatiesystemen week 1: Omzetten eenvoudig ER-diagram in tabel-ontwerp
Casus: Schoenengek
Casus: Schoenengekweek van 25 sept
5Ontwerpen van Informatiesystemen week 2Complex ER-Diagram.
– N:M relaties,
– Ternaire relaties
– Omzetten complex ER-diagram in tabel-ontwerp

Regels voor het ER-Diagram
Casus TandartsER + Tabellen + adminer.week van 9 okt
6Ontwerpen van Informatiesystemen week 3Afmaken Tandarts Casusweek van 9 okt
(+ vakantieweek)
7Eindopdracht en Oefentoets week van 23 okt
8Toets (op papier in de toetsweek) Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen
Max 7.0 puntenweek van 30 okt.
H5: Maandag 30 oktober.
Alle links in deze kolom hier boven, dat is de stof.

Periode 2

  • Project Een Psychologisch Dahboard
  • Assessment Presentatie

Periode 3

  • P5JS Unit 3 LA3 + 4 + 5 + FP
  • P5JS Unit 4 LA 1 + 2
  • P5JS Unit 4 LA3 + FP

Periode 4

  • [PTA 24.01] P5JS Unit 5
  • [PTA 24.02] Theorie Programmeren met Functies en Object-Orientatie