Casus Tuin Jaar Rond

Inhoud

  • Casus Tuin Jaar Rond
  • Opdracht 1 : ER-Diagram in Draw.io
  • Opdracht 2: Tabel diagram in draw.io
  • Opdracht 3: Mysql database gebouwd in adminer

Casus Tuin Jaar Rond

Permacultuur is een manier van tuinieren met drie ethische principes: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. Om deze principes toe te passen in de tuin en dus de soorten te planten die dit samen mogelijk maken, bouw je een database systeem waarmee de tuinontwerper voor insecten het hele jaar door bloeiende planten probeert te bieden.

Inventariseren soorten

Uit de inventarisatie van soorten in de tuin komen de belangrijke gegevens naar boven die in het systeem moeten. In de tuin staan allerlei mooie soorten die een lange periode bloeien. Het is relevant in welke periode de plant bloeit en voor welke soorten (bijen en/of vlinders) de bloei aantrekkelijk is.

  • De Ceanothus (latijn: Amerikaanse Sering) bloeit in Maart, April en in Mei. Hoewel deze soort geen inheems is, is de Ceanothus aantrekkelijk voor bijen.
  • De vlinderstruik, ook wel herfst-sering genoemd, is erg populair bij de vlinders. Van juli tot september geeft de plant prachtige paarse bloemen.
  • De Wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) bloeit eind april en is aantrekkelijk voor vlinders en bijen.

Voor jullie gemak laten we het bij deze 3 soorten.

Opdracht 1

Maak een ER-Diagram voor de bovenstaande casus. Het ER-diagram kun je tekenen in draw.io (=app.diagrams.net) Neem het diagram over in een Word-document. Leg van elke relatie uit welke keuze je hebt gemaakt en waarom.

Voorbeeld ER-Diagram

Opdracht 2

Teken het Tabel Diagram voor je ER-diagram ook in draw.ioGeef elke tabel een naam die begint met TJR_ (van TuinJaarRond).

Geef van elk attribuut nauwkeurig aan welk datatype je kiest. Teken ook de relaties tussen de tabellen expliciet. Geef aan welke velden Primary Key en/of Foreign Key zijn.

Tabellenschema

Exporteer de afbeeldingen als .png uit draw.io en voeg deze samen in een zipmap of apart in te leveren via Som.

Opdracht 3

Bouw het Tabel Diagram in je persoonlijke database op Adminer: https://tools.voeten.com/adminer/index.php. Log eerst in met de school-codes en daarna met je persoonlijke code. Maak de tabellen * met TJR_ codering* en voer ook de gegevens uit de casus in.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161