Casus De Tandarts

Opdracht

Ontwerp het ER-diagram voor deze casus. Teken het tabellendiagram voor het ER-diagram. Vergeet de datatypes niet. En dan realiseer je de tabellen in adminer. Lever in: 3x PNG Afbeelding. NB: Adminer: een groot schema kun je maken met Print (naar PDF) en dan is dat een PDF.

Theorie

Om dit te kunnen modelleren kijk je nog de Complexe ER-Diagrammen en tabellen.

Casus

Bij de tandarts werken allerlei personeelsleden, die elk meerdere rollen vervullen zoals assistent, tandarts, mondhygiënist, receptie en röntgen. Bij elke behandeling zijn er meerdere personeelsleden in verschillende rollen betrokken. Ook kan het zijn dat je een rol niet meer hebt, maar vroeger wel had. Dat heeft ook te maken met de diploma’s die iemand heeft en welke vereist zijn voor een bepaalde rol. Van een diploma noteren we het Instituut en de datum van het behalen. Van een personeelslid houden we alleen de naam en het BIG-nummer bij.

Van de patiënten zijn naast NAW (naam, adres, woonplaats) ook het IBAN nummer en de verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bekend. De verzekeraars willen we graag in een keuzelijst, zodat er geen typefouten ontstaan.

Behandeling van patiënten vindt plaats op een datum/tijdstip en deze wordt ingepland bij een tandarts. Er kan sprake zijn van een kindgebit of een volwassen-gebit. Voor de nummering van tanden en kiezen in dit gebit gebruiken we de internationale standaard. Van elke tand wordt nauwkeurig bijgehouden welke tandarts welke behandeling uitvoert op welke behandelmoment.

Aan elk van deze behandelingen is ook een kostprijs verbonden die ook nog onderhevig is aan een bepaald BTW tarief. De kosten van de behandeling worden vastgelegd in een factuur (factuurnummer, datum) die wordt opgestuurd naar de patiënt.

Dit is een fictief voorbeeld dat met name voor het medische gedeelte niet kan worden vertrouwd.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161