Waarom databases, wat is een database, soorten databases

De Video, link

Soorten Databases en databestanden

  • Relationele database: tabellen waartussen relaties worden gelegd door de overeenkomstige keys aan elkaar te koppelen.
  • CSV: Comma Separated Value. Tabel in een tekstbestand met komma’s tussen de waarden
  • Key-value pair. Tabel van 2 kolommen: de keys en de values. Door meerdere kolommen samen te proppen in de Value krijg je een systeem waarbij je het database ontwerp kunt veranderen zonder de database te veranderen, want je lost het op met de compressie-code. “Snap”->”Ja”. “Vraag”->”Nee”.
  • Blockchain: Openbare database waar je gegevens aan toe kunt volgen door mee te betalen aan de bouw van het volgende “block” van de block-chain. Bitcoin, ethereum, crypto’s, NFT’s, Web3 en CBDC’s zijn voorbeelden van Blockchains.
  • JSON. Javascript Object Notatie. Veelgebruikt uitwisselingsformaat tussen websites onderling.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161