Eindtermen Matrix

Wij draaien een curriculum op basis van P5JS.nl. Dit is een lesmethode die is gekloond uit New York, Introduction to Computational Media [bron]. De originele lesmethode is ontwikkeld door een team van docenten en ontwikkelaars als lesmateriaal voor Kunst- academiën. Wij gebruiken het op Havo/VWO bovenbouw, vanaf de 4e klas. Havo en VWO draaien in grote lijnen hetzelfde programma, omdat de niveau-verschillen tussen de leerlingen onderling groter zijn dan tussen de afdelingen.

Het idee achter het inzetten van P5JS is dat we eerst de basiskennis brengen tot een niveau waarvan we denken: nu heeft het zin om over de ingewikkelde onderwerpen te praten. De andere strategie zie je op vrijwel alle andere scholen: eerst onderwerp A, dan D, dan B. Je krijgt te maken met een extreem versnipperd beeld van Informatica. Door uit te gaan van The Web met deze Javascript-bibiotheek zijn we direct deel van de echte wereld en zitten we niet in een ‘onderwijs-sandbox’.

Een tweede belangrijk ontwerpcriterium is het insteken op de toepassing. Met P5JS sluit je relatief snel aan op de belevingswereld van de leerling. Nadat daar de basis gelegd is gaan we dieper erin, bijv. naar Databases of Logica. De andere aanpak is: van onderaf opbouwen tot je op het interessante niveau komt. Het nadeel daarvan is dat je al gauw tot sinterklaas Havo 4 met theorie opzadelt, wat niet motiverend werkt.

De Eindtermen

De eindtermen zijn conceptueel beschreven en laat de context over aan de actualiteit en flexibiliteit. Het gaat eigenlijk over Informatica op wetenschappelijk niveau. Wij dienen les te geven als voorproefje van de opleiding Informatica aan de T.U.. Maar in realiteit proberen we les te geven aan een populatie die divers is en grotendeels zonder voorkennis binnenkomt in de 4e.

  • Website van SLO met de Handreiking (hulp en uitleg voor scholen)
  • Advies Examenprogramma.PDF
  • Eindtermen A t/m E zijn sowieso verplicht, en dan is het kiezen uit F
  • Mij is expliciet verzocht in het PTA alleen de letter op te nemen en het onderscheid tussen A1 en A2 te laten varen, vanwege de uniformiteit in de school. Okay. In het PTA op papier. Voor deze administratie moet ik wel de details bijhouden anders slaat de hele tabel nergens op. Bij het overzetten naar Word / School PTA laten de de cijfers weg.

Het platform P5JS lijkt zich uitstekend te lenen voor de hokjes van de domeinen, want je tikt al gauw meerdere hokjes aan als het ingewikkeld wordt.

Eindtermen Matrix

LetterNaam / NummerContext / AccentHavoVWO
AVaardigheden
– A1: Ontwerpen en Ontwikkelen
– A2: Informatica als perspectief
– A3: Samenwerken en Interdisciplinariteit
* Een psychologisch dashboard (A1, A2, A3)H5V6
BGrondslagen
– B1: Algoritmen
– B2: Datastructuren
– B3: Automaten (Finite State Machines)
– B4: Grammatica’s
* Gokkast (B1)
* Stoplicht (B3)
* Reguliere expressies (B4, PM)
* Datastructuren in Javascript (B2, PM)
Lessenserie H5Lessenserie V6
CInformatie
– C1 Doelstellingen
– C2 Gegevens Identificeren (ER-Diagram)
– C3 Representeren (DB Ontwerp)
– C4 Standaardrepresentaties (Database velden)
– C5 Zoeken in Gestructureerde data (SQL of forms)
* Weerkaartje C1, C2
* Databases en Ontwerpen van Informatiesystemen
Lessenserie H5

Databases H5
Lessenserie V6

Databases V6
DProgrammerenDit zijn we grotendeels aan het doen. We gaan het niet per project specificeren. Vooralsnog beschouwen we D als gecoverd.
EArchitectuur
– E1 Decompositie in 3 lagen
– E2 Security
Weerkaartje E1Lessenserie H5Lessenserie V6
FInteractie
– F1 Usability 1: Gebruikersinterfaces evalueren met statistieken
– F2 Usability 2: Vuistregels van Goed Ontwerp toepassen
– F3 Maatschappelijke Aspecten
* Een Psychologisch Dashboard F1, F2, F3V4,
Examen H5
Examen V6
Keuze Thema’s2x
– 1x G-N
– 1x M-R
4x
– 2x G-N
-2x M-R
GAlgoritmiek, berekenbaarheid en logica
HDatabases* Lessenserie op Lesmateriaal.voeten.com
* Vervolgopdracht Bouw een api op deze database
H5V5, V6
ICognitive Computing
JProgrammeerparadigma’s
KComputerarchitectuur
LNetwerkenBouw een phishing campagneV6
Volgend jaar in V5
MPhysical Computing
NSecurity
OUsability
PUser ExperienceJargonV5,
QMaatschappelijke en individuele invloed van informaticaPengeschreven Essay als schriftelijke toets over 1 van de onderwerpen uit Nieuws van de WeekH5V4, V6
RComputational science

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161