Essay: Maatschappelijke gevolgen van Informatica en AI

Doel

 • Je hebt kennis en beschikt over feitelijke kennis. Je hebt je voorbereid met de opgegeven theorie.
 • Je toont inzicht en je hebt een mening
 • Je kunt een essay schrijven met als aanleiding een nieuws-artikeltje. < 500 woorden
 • Je kunt een essay schrijven over 1 van de opgegeven onderwerpen < 500 woorden

Voorkennis / Theorie

Nieuws van de week van augustus 2023 tot heden over AI en maatschappelijke gevolgen. Zorg dat je een mening, inzicht, kennis en feiten kunt gebruiken in je essay van tussen 400 en 600 woorden.

 • OpenAI schrapt regel dat CHatGPT niet voor oorlog mag worden gebruikt (slashdot)
 • AI Girlfriend apps volop verkrijgbaar in de app store (slashdot)
 • Is een chatbot geschikt als docent? (slashdot). Achter de link vind je de visies van en Bill Gates op agent-based onderwijs. (PNG schreenshot New York Times “Will AI teach your children?”)
Havo
Pas 1 team heeft theorie. ALs jullie zelf niet leveren dan neem ik voor dat onderwerp de theorie van een vwo-team.
VWO
Psychologische gevolgen voor de vrouwHelp ik eet niet (in aanbouw)Theorie “First-step-to”
Negatieve Effecten sociale media (zonder filters)
Psychologische gevolgen voor de man
Psychologische gevolgen voor man en vrouwINVLOED VAN INTERNET OP DEPRSESSIE + Wat is Depressie (Leven met Depression)

Ze pesten me
INVLOED VAN INTERNET OP DEPRSESSIE + Wat is Depressie (Leven met Depression)
Fysiologische gevolgen voor de vrouwLichamelijke gevolgen van Likes (deale droomvrouw)
Fysiologische gevolgen voor de man
De betere mensAI en het minderwaardigheidscomplex (artificial people)

Hoofdoorzaken

 • technologie: photoshop, algoritmes die je verslaven, filters
 • medische: plastische chuirurgie breed beschikbaar
 • commercie: streven naar max. winst versus geluk voor de gebruiker?
 • media vrijheid: je mag posten wat je wilt en de algoritmes doen ermee wat ze doen

Tevoren bedachte onderwerpen

Deze onderwerpen zijn heel nuttig om over na te denken. Wie weet helpt het.

Havo-5VWO-6
Welke regels denk jij dat er over 5 jaar in Europa gelden m.b.t het kunstmatig genereren van nudies uit geklede foto’s?
Welke regels denk jij dat er over 5 jaar op deze school gelden m.b.t. het gebruik van A.I. bij het helpen met opdrachten cq. het maken van werkstukken e.d.?
A.I. maakt moeilijke functies makkelijker. Welke maatschappelijke gevolgen kan dit hebben in positieve en negatieve zin.
Computer technologie is vanaf het begin gebruikt voor oorlogsdoeleinden. Welke gevolgen kan dit hebben wanneer A.I. wordt gebruikt bij operationele en bij strategische beslissingen?
In het project hebben jullie de gevolgen van Informatica op de psychologie en fysiologie van jongeren bestudeerd. Noem twee concrete problemen die optreden in 2023 en analyseer of deze problemen erger of juist minder erg zullen worden in 2028, wanneer de volgende generatie pubers is opgegroeid met A.I.
Geef een aanbeveling voor de inrichting van het (informatica-)onderwijs op jouw school, gebruik makend van het artikel “What does AI mean for Computer Science education” in Hello World 22.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161