Database Lingo

Per onderwerp gesorteerd. Je moet de woorden allebei de kanten op kennen. En kunnen gebruiken.

Inhoudsopgave

Soorten Databases en databestanden

  • Relationele database: tabellen waartussen relaties worden gelegd door de overeenkomstige keys aan elkaar te koppelen.
  • CSV: Comma Separated Value. Tabel in een tekstbestand met komma’s tussen de waarden.
  • Key-value pair. 1 Tabel van 2 kolommen: de keys en de values.
  • Blockchain: Openbare database waar je gegevens aan toe kunt volgen door mee te betalen aan de bouw van het volgende “block” van de block-chain. Bitcoin, ethereum, crypto’s, NFT’s, Web3 en CBDC’s zijn voorbeelden van Blockchains.
  • JSON. Javascript Object Notatie. Veelgebruikt uitwisselingsformaat tussen websites onderling.

Relationele Database

  • NULL: de waarde ‘er is geen waarde’
  • Primary Key: de sleutel van deze tabel. Noem deze …._id, veldtype INT auto_increment.
  • Foreign Key: in de ene tabel wordt verwezen naar de Primary Key van een andere tabel.
  • Auto_increment: de database regelt automatisch de nummering van de primary key
  • Row, record, entry, regel, rij: record in de database. Plant in de plantentabel.

Data Types

In je tabeldiagram en bij de realisatie in adminer en de relationele database mysql moet je voor elk veld kiezen voor het juiste datatype. We maken een vereenvoudiging want het maakt ons nu niet uit of je een bigint of tinyint gebruikt, als je maar voor int kiest als dat nodig is.

Getallen Int
Tinyint
Datum en Tijddate
datetime
time
year
Stringschar(grootte)
varchar
text
Boolean Gebruik tinyint(1) in adminer om aan te maken. Gebruik true en false als values. Uitleg.true/ false
SetVerzameling waarden, keuze uit bijv. groen, blauw, geel, rood
primary Keyint not null default 0 auto_increment
foreign keyint not null
Tabellen Schema

Entity Relationship Diagram

EntityDing / Zelfstandig Naamwoord. Hoeft niet per se een fysiek ding te zijn. Kan ook een procesmatig ding zijn, zoals een melding, Belediging of Buiging.
RelationshipDe relatie tussen de entiteiten. Je kunt nooit 2 relaties verbinden en je kunt ook geen entities verbinden zonder relationship er tussen.
AttribuutEigenschap van een entiteit of van een relatie.
1:1 relatieEen persoon heeft 1 fiets
1:n relatieEen persoon heeft meerdere fietsen
m:n relatieMeerdere personen hebben elk meerdere planten
WaaromHet tekenen van een ER-diagram als ontwerp voorafgaand aan de realisatie heeft o.a. de volgende voordelen: – aanpassingen zijn sneller te doen. – Meer overzicht dus meer duidelijkheid dan een in tabel-ontwerp of gerealiseerde database.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161