Fake the Box

Hoe kom je van je problemen af? Zadel je kinderen ermee op. Met een knipoog kan dat wel. Als je het goed doet.

Leer goed van de voorbeelden en veel plezier met Photoshop / Gimp. Hoe echter, hoe meer lol.

Dit is vooral een oefening met het maken van selecties en het vrijmaken van achtergronden. Het omgaan met lagen. Text. Perspectief.

#omtzigtdebat leverde ook de nodige humor op

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161