Linux Commands

Je merkt het al: er is wellicht een gui maar echte mannen en vrouwen gebruiken de command line. Ook handiger om uit te leggen wat je echt bedoelt. “Klik daar en dan daar”.

Probeer deze turorial reeks:

https://maker.pro/linux/tutorial/basic-linux-commands-for-beginners

Filesystem Structuur

In Windows gebruik je C: en D: drives om je bestanden en programma’s op te zetten. Onder Linux werkt het anders. De belangrijkste plekken zijn standaard. Deze moet je dus weten te vinden. Andere plekken gebruik je vast wel eens maar niet dagelijks.

PadZegUitleg
/“root”Dit is “vooraan” op het filesystem. Hier vind je dus de hoofdindeling waar we het nu over hebben. NB: de Windows Slash a.k.a. backslash is de andere, \
/homeHier de mappen van gebruikers, zoals /home/eloqarch
/etc Hier de config files van systeem services. Zoals /etc/apache2/ voor de apache2 webserver.
/varHier schrijven systeem services hun data weg. /var/log is de place to go als je het systeem wilt onderzoeken
/mntHier koppel je nieuwe partities / USB drives e.d. aan als je ze even tijdelijk gebruikt.

Basic Linux Commands

NB: do not say ‘comments’ when ‘commands’ is intended.
$ command # de opdracht prompt voor de commando’s
output # this is the result op de volgende regel zonder prompt
example usage: die moet je kunnen noemen als je het command of de werking gegeven krijgt.

commandwerkingexample usage / output
pwdcurrent directory$ pwd
/home/eloqarch
cdgo to my home directory$ cd
$ pwd
/home/eloqarch
lslist files and directories in the current directory$ cd
$ ls
public_html
ls -alrtlist all files (also hidden files and directories), display ordered by time. reverse. De nieuwste / laats gewijzigde file staat onderaan. $ cd /var/log
$ ls -alrt
mkdirmake directory
-p : inclusief parents
$ mkdir test
$ mkdir -p nieuwe/map/in/mappen
cd public_html
cd ..
change to this directory. The .. directory is 1 up in the tree.$ cd
$ cd public_html
$ pwd
mv move a file$ mv index.html public_html
cp– copy a file
– copy all files to test folder,
-r=recursief = met alle submappen,
-v=verbose (met breedspraak, ofwel, laat zien wat je doet)
$ cp download.zip ../public_html
$ cp * ../test -rv
ssh
– maak een ssh verbinding
– login als user
(momenteel nog niet mogelijk op deze server)
$ ssh seven.airybubbles.nl -l eloqarch
scp-secure copy (over netwerk)
– source en destination kunnen lokaal of op afstand: user@server:/path
$ scp index.html eloqarch@seven.airybubbles.nl:/home/eloqarch/public_html
rm– remove = delete
-* is alles (wildcard)
– r=recursive, alle subdirectories
-f=force, niet vragen, gelijk rammen
$ rm index.html
$ rm -rf public_html
tarmaak tarball. Soort zip. Pak meerdere files / directories in 1 file. Handig en sneller kopieren.
-c = create
-v = verbose
-z = comressed (zipachtig)
-f = force, alles ja, niet zeuren
-x = extract, uitpakken
$ tar cvzf tarfile.tar.gz public_html/
$mkdir testdir
$ mv tarfile.tar.gz testdir
$ tar xvzf tarfile.tar.gz
Onder deze grensworden pas vanaf 2022 getoetst.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161