Bouw een api op deze database

Meer een voorkeur voor back-end? You are welcome. Beginners, nee niet doen.

De webapp Rgbtrade is een ouderwetse php/mysql web app echt oldschool. De database is op zich prima, de web app zou het doen. Maar. Er is geen api.

Het is jouw taak om de functionaliteit die er al is, als API aan te bieden. En dan zo’n zelfde REST API die in JSON data terug geeft.

  • bestudeer de werking van de bestaande app door deze in te richten volgens de Readme en de code te bestuderen op blub.
  • verzamel de bestaande functies van de web-app. Bespreek de lijst met je docent voor je doorgaat.
  • Gebruik het no-code platform Baserow om de database opnieuw op te bouwen. Maak de REST API endpoints. Het is fancy technologie uit een pakje soep.
  • Documenteer je api.

Aansluitende opdracht die al dan niet parallel gaat lopen: Maak een p5js web app voor rgbtrade.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161