Invloed van Informatica

Deze opdracht hoort bij de lezing van Eloquent Architect Welkom in de post-truth van 2020.

Kies 1 van de aspecten / onderwerpen / links / trefwoorden uit de lezing en ga hiermee aan de gang.

Ga zelf op zoek naar online bronnen over dit thema en screenshot full page deze bronnen. Maak een eigen analyse over dit thema en gebruik je screenshots als ondersteuning. Check in de lijst hieronder welke letters je kunt afvinken. Niet compleet? Pak er nog een tweede thema bij (alles nog een keer doen).

Post je bericht in de categorie Q: Invloed van Informatica.

  • A. Wat zijn de positieve / negatieve invloeden op individueel en sociaal leven?
  • B. Wat zijn de juridische aspecten die relevant zijn rond dit trefwoord?
  • C. Wat is de invloed van dit trefwoord op de privacy
  • D. Wat is de invloed van dit trefwoord op culturele uitingen (niet alleen in een museum, maar ook IRL).

Als 1 van de 4 antwoorden op “geen / weet niet” lijkt, dan moet je nog een aspect / onderdeel uit de lezing halen om een beter antwoord te kunnen geven.

Eindtermen Keuzethema Q: Maatschappelijke en Individuele Invloed van Informatica

Examenprogramma Havo-VWO

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161