Veranderingen in het nieuwe schooljaar

  • voortaan ben je klaar als je klaar bent en ga je verder met het volgende. Je presenteert voor je tafel, alleen voor je tafel en de docent. Aan het einde van de ronde presenteert alleen 1 groepje per tafel voor de klas.
  • Heb je de standaard opdrachten af of zijn ze te makkelijk, dan kies je uit de andere opdrachten. Ben je nog verder, dan maak je zelf een plan (intypen op je site).
  • Je moet wel vorderingen bijhouden op je site. – Leerlingen van V4 en H4 bouwen eerst een static html site. Als die af is mag je kiezen: verder met de html site of ook een wordpress.
  • Het eerder doen van lessen is niet langer nodig i.v.m. het OLC. Ook bij mij, altijd welkom maar kom later gewoon naar de les. Dat eerder doen stoppen we mee.
  • Het is niet langer mogelijk laptops uit H2.01 te lenen. Je mag wel in H.201 een laptop gebruiken voor Informatica. Andere wensen kun je doen uitkomen in het OLC.
  • Enkele klassen zijn erg vol. Gelieve op tijd te komen, rustig te blijven en de les niet te verstoren. Kom je te laat, maak een gebaar, wacht tot de docent je ziet en hou je rustig. Pratend te laat binnenkomen is gelijk een uitstuur.
  • Gamers, chatters, phone-addicts, en hangers haal ik uit de tafel. Aan de zijkant is er voor jou de attention corner. In de attention corner zit je tot je je volgende (mini/final) project goed afrond en die je bij mij presenteert. Ik wil niet dat je je tafelgenoten nadelig beïnvloedt (1e proriteit) of dat je ‘m faket met gejoekte werkstukken. En je moet zelf leren lopen, zelf je eigen ballen dragen.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161