Opdrachtenreeks VWO 6

Elke opdracht is 1 week. Tot 8 december de tijd voor deze projecten.

Monster Rubrics

Per opdracht een deelcijfer die zoveel keer weegt.

Cijfer 3579
Big Code Chunks 2xDit lukt me nietIk kan eigen functies maken met parameters maar zonder return waardes
Ik gebruik functies met parameters en return waardes.ik schrijf eigen classes (buiten de reguliere stof)
Essay 3x
Analyse
telt 2x
Je mening komt niet duidelijk naar voren of je hebt er geen serieuze onderbouwing voor.Eigen mening is onderbouwd met bronnen op journalistiek niveau.Meerdere aspecten van de kwestie worden belicht en zo onderbouw je je positie. Je hebt bronnen op journalistiek niveau.… met behulp van rapporten uit een wetenschappelijk, juridisch of macro-economisch vakgebied.
Lengte
telt 1x
Meer dan 1500 woorden of minder dan 300 woorden.300-500 woorden of meer dan 1000 woorden500 tot 1000 woordenZal niet meevallen om binnen die 1000 woorden te blijven
Fireworks Project 3x
3: project niet zoals het hoort5: project zonder extra’s met big de chunks7: project zonder extra’s met functies die zowel return waardes en/of parameters gebruikenje schrijft m minstens 1 eigen class en zie (7)
OBS Studio
1x
audio en video falenaudio of video falenIk kan een screencast maken met fatsoenlijke video audioIk weet hoe ik de settings kan bewaren voor de volgende les ook als de laptop het niet zelf regelt

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161