Rubrics voor P5JS Unit 1

Als je voor de 7 gaat, doe bij 1.5 en bij 2.x niet de extensions. Meerwerk is voor de 9.

  • 1.5 Mini-Project Yin-Yang
  • 2.x Mini Project
  • Final Project

Beoordeling Unit 1

per rij

  • de link naar je opdracht (bewijs)
  • de tekst
  • je cijfer
Eindterm3578 9
LA1 + LA2
J1.5 Mini-Project Yin-Yang (Taijutu)Niet gedaangedaan maar misluktgelukt (zoals het hoort)eigen symbool,
multi-kleuren, muis-responsive, beweging,
bedenk zelf wat
J2.4 mini project Custom emojiit’s not an emojiIt does not move or livedynamic emoji
(mouse response on mouseX and Y)
* remake of existing emoji,* use of custom variables
*randomized
and a new custom emoji (unlisted)
LA3 + FP
Final Project Album ArtPick the column below that matches most
Basis EisenJe hebt geen album gekozenJe hebt wel een ontwerp maar die past niet bij het album,
JGebruik ingebouwde variabelen mouseX en YNo mouse responseNo mouse responseSize or colour change with mouseSize or colour change with mouse
iets creatiefs
D1Gebruik eigen variabelenNeeNeeNeeJaJa
Have your design change slightly each time it is run NoNoby some random feature by some random feature of custom variablesiets creatiefs
InzetWerken aan andere vak(ken) tijdens de les, klaar of niet klaar.Je hebt moeite je telefoon en andere onzin af te blocken.Je werkt prima in het tempo van de klas.Je hebt doorgewerkt tijdens en buiten de les, zodat je ver voor loopt op de deadlines van de klasJe draagt pro-actief bij aan het lesmateriaal

Aanpassingen 2022:

  • minimale vereisten voor opdracht Album Art,

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161