Rubrics voor P5JS Unit 1

LA1 + LA 2. Yin & Yang + Custom Emoji + kleine opdrachtjes

Deze rubrics geldt voor Original Content. Is het CopyPaste werk, toon dan maar aan dat je het zelf deed. 3.9 max.

Rubrics
In Aanbouw
3578 9
LA1 + LA2
J1.5 Mini-Project Yin-Yang (Taijutu)Niet gedaangedaan maar misluktgelukt (zoals het hoort)eigen symbool,
multi-kleuren, muis-responsive, beweging,
bedenk zelf wat
J2.4 mini project Custom emojiHet is niksEen stilstaand werkbewegende emoji met mouseX en Ynieuwe versie van een emoji uit de lijst van 3000
met eigen variabelen
Een nieuw idee en een nieuw ontwerp. Check beschikbaarheid / uniciteit.
-1 tot 1.5 afgerond-0,5 afgerond0Naar boven afrond+enNaar boven afgerond + 0,5
Huiswerk
Kleine opdrachtjes
Amper gedaanMeer dan de helft gemaaktAlles gedaanElke opdracht uitgebreidDe opdracht verbeterd door de docent tips te geven

LA3 + Final Project

Eindterm3578 9
LA3 + FP
Final Project GSMPick the column below that matches most
DesignCopycat BoringNiceOriginalSpecial
D1Gebruik eigen variabelenNeeNeeNeeJaJa
JSomething happens when click or moveNoby mouseX and Yyes, by custom variablesof courseof course
3.2 HSB
3.3 Kleuren Paletten
3.4 Functies
3.5 Tekst
Voor zover voor deze klas verplicht / optioneel
Amper gedaanMeer dan de helft gemaaktAlles gedaanElke opdracht uitgebreidDe opdracht verbeterd door de docent tips te geven

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161