Shoot the Messenger – examenopdracht havo

  • Opdracht: Bouw een Game, met documentatie, promo video en gameplay video.
  • Doel van het spel: stop de vrije informatie flow. Klokkenluiders, wetenschappers, oproerkraaiers hebben een boodschap en proberen het publiek te bereiken. Jij hebt een groot deel van het publiek onder mind control. De speler in het spel probeert de boodschap bij het publiek te krijgen en het spel (de censor = degene die censureert) probeert automatisch de boodschap(per) te blokkeren. Hou bij hoe goed de mind control is, en hoe ver de boodschap is aangekomen bij (% van) het publiek.
  • Gevaren: de gebruikelijke internet gevaren. Afluisteren. Surveillance. Shoot the messenger * komt niet aan. False flag. Scam. Censuur. Data leak. Fake News. Fraude. Informatie overload, fake news overload. Fear porn. Hope porn.

Aspecten

  • Eindterm : De maatschappelijke, juridische en sociale gevolgen van IT
  • Kies voor ofwel encryptie of algoritme, dit leidt tot specifieke deelopdrachten.
  • scenario / game play. Schrijf een realistisch scenario op basis van een met in je achterhoofd een bestaande situatie die je met bronnen documenteert. Het spel moet niet 1:1 een kopie zijn van een bekende situatie, dan is het te echt. Je spel moet wel ergens op slaan, dat vereist research.
  • media / platformen. De zender van informatie gebruikt achtereenvolgens verschillende media. De taak van de censor is om ervoor te zorgen dat de zender zijn informatie niet bij zijn ontvanger krijgt. Neerschieten – letterlijk – is geen scenario. Je kunt wel putten uit andere strategieën. Dit zijn de internet-gevaren zoals we die al noemden.
  • in-game help. Met de F1 knop en achter een ? is het mogelijk hulpen te krijgen bij het spelen van de game
  • documentatie. Op de site van Havo 5 maak je een pagina met documentatie.

Rubrics / Beoordelingsmatrix

Nog niet bekend

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161