Assessment Havo en VWO 4

Deze periode tot de zomervakantie ziet er als volgt uit:

 • In de week van 8 mei bepaal jij zelf je doelen en hoe je daar gaat komen. Dat vul je deze week vanaf 16 mei in in het formulier. Op elk niveau zijn er keuzes te maken
 • In de daarop volgende weken werk jij aan je doelen. Als je doelen haalt of als je ze bijstelt, dan geef je dat door in het formulier.
 • Je houdt je logboek bij op je site. Codes die je leert. Tutorials die je volgt. ChatGPT chats * de volledige chats *.
 • Een of meerdere keren kun je gevraagd worden een presentatie te geven voor de docent over je vorderingen. Als je meerdere keren aan de beurt komt telt het gemiddelde cijfer. Als je aan het begin van de toetsweek nog niet bent geweest, dan wordt je buiten de lessen om nog ingedeeld.

Het gaat erom dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces. Dit is de hipste onderwijstaal die je maar kunt bedenken. Nu is jouw leerproces dus jouw pakkie aan. En ik zie toe en controleer.

Dat wil niet zeggen dat je niks hoeft te doen, of dat je volledig vrij bent. Er geldt: hoe beter je bent, hoe meer vrijheid je hebt.

Je leerproces valt uiteen in de onderdelen:

 • Wat kan ik al? Heb je daar een realistisch beeld van?
 • Ambitie. Wat wil ik kunnen? Wat zijn mijn volgende doelen? Stel ik mijn doelen op tijd bij?
 • Aanpak. Wat doe je om je doelen te bereiken? Hou elke les bij wat je gedaan hebt op je site. Per les een eigen pagina en direct uploaden voor het einde van de les.
 • Welke resultaten heb je? Wat heb je gemaakt? Maak je ook iets af? Je kunt goed bepalen wat af is en wat niet.
 • Kan ik mijn leerproces presenteren? Heb ik mijn logs netjes bijgehouden zodat ik niet eh-eh ik weet het niet meer moet zeggen? Ben ik trots op mijn werk of moet ik me ervoor schamen? Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus.

Wat kan ik al?

 • Ophalen: Je kunt een oude onvoldoende opdracht ophalen.
 • Startend: je volgt opdrachtenreeksen, tutorials van begin tot eind om de slag te pakken te krijgen
 • Gevorderd: je bedenkt een gedeelte zelf en een gedeelte zoek je op via tutorials, stackoverflow, reddit, klasgenoten. Je geeft instructies aan ChatGPT oid, controleert de output en stelt je vragen steeds bij.
 • Pro: Je gebruikt bronnen alleen als referentie (even opzoeken hoe zat het) en de rest schudt je uit je mouw.

Afhankelijk van je niveau krijg je dus ook andere opties in de rest van het project.

Ambitie

Ophalen

Als je een oude onvoldoende wilt ophalen, dan kan dat.

Startend

Je kiest uit delen van tutorial series, video of text-based

Gevorderd

Je kiest uit de opdrachten van de docent. Hierbij raak je telkens een geavanceerd onderwerp uit de theorie.

Pro

 • Je probeert een node.js aan de gang te krijgen in de cloud (hello world) en die te laten praten met je p5 sketch (read/write)
 • Je probeert een database (mysql, sqlite, postgresql) aan de gang te krijgen vanuit je node.js
 • Jargon maar dan multiplayer over het netwerk
 • Probeer Machine Learning aan de gang te krijgen met deze playlist.

Eloquent Architect 161

Eloquent Architect 161